Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ZAPPALA S.P.A EXPORT

ZAPPALA S.P.A EXPORT

ZAPPALA S.P.A EXPORT

ZAPPALA S.P.A EXPORT

Τα προϊόντα μας

FIORDILATTE MOZZARELLA 200 G DESCRIZIONE

Sweet and delicate high-quality mozzarella in a wide range of packaging to meet the various needs of consumers and buyers. Energy Values 242 kcal / 1006 kj Fat 17 ÷ 20 (%) Satured Fat 13 g (%) Carbohydrates 0,7 ÷ 0,9 (%) Sugars 0,7 ÷ 0,9 (%) Protein 16 ÷ 18 (%)

MOZZARELLA FIORDILATTE NODINI HAND-KNOTTED DESCRIZIONE

Sweet and delicate high-quality mozzarella in a wide range of packaging to meet the various needs of consumers and buyers. Energy values 242 kcal / 1006 kj Fat 18 ÷ 20 (%) Saturated fat 13 g (%) Carbohydrates 0,7 ÷ 0,9 (%) Sugars 0,7 ÷ 0,9 (%) Protein 16 ÷ 18 (%)

DESCRIPTION

Sweet and delicate high-quality mozzarella in a wide range of packaging to meet the various needs of consumers and buyers. Energie Values 242 kcal / 1006 kj Faat 18 ÷ 20 (%) Satured Fat 13 g (%) Carbohydrates 0,7 ÷ 0,9 (%) Sugars 0,7 ÷ 0,9 (%) Protein 16 ÷ 18 (%)

DESCRIPTION

Sweet and delicate high-quality mozzarella in a wide range of packaging to meet the various needs of consumers and buyers. Energie Values 242 kcal / 1006 kj Faat 18 ÷ 20 (%) Satured Fat 13 g (%) Carbohydrates 0,7 ÷ 0,9 (%) Sugars 0,7 ÷ 0,9 (%) Protein 16 ÷ 18 (%)

DESCRIPTION P.D.O. PROTECTED DENOMINATION OF ORIGINS

Packed in order to maintain all the fresh goodness, with a fixed weight, and for a convenient and fast consumption. Self-service products, with a high craftsmanship, able to give to the consumer a fast and smart choice. Energie values 278 kcal/1152 kj Fat 22 ÷ 24 (%) Satured fat 15 (%) Carbohydrates 0,5 ÷ 0,8 (%) Sugars 0,5 ÷ 0,8 (%) Protein 16 ÷ 18 (%)

MOZZARELLA LEAF “FOGLIA” 170 G DESCRIPTION

A genuine mozzarella ideal for new original and impressive dishes. Easy to roll and stuff thanks to its softness and moisture. Energie Values 242 kcal / 1006 kj Faat 18 ÷ 20 (%) Satured Fat 13 g (%) Carbohydrates 0,7 ÷ 0,9 (%) Sugars 0,7 ÷ 0,9 (%) Protein 16 ÷ 18 (%)

MOZZARELLA BALL TRIS 3 X 90 G DESCRIPTION

A line designed to meet the needs of those who look after physical well-being but do not give up the pleasure of eating well. With less than 0.01% lactose the mozzarella “Gusto e Benessere” are suitable even for those who do not digest lactose. Energy values 240 kcal / 998 kj Fat 18 ÷ 20 (%) Satured fat 13 (%) Carbohydrates 0,5 (%) Sugars 0,5 (%) Protein 16 ÷ 18 (%

SOFT BAKED RICOTTA “FORNOTTA” SV. 2 KG DESCRIPTION

The soft oven-baked ricotta has a delicate flavor. It is a specialty of the southern tradition, but appreciated in all Italy. The baked ricotta can be consumed on its own as a starter or with salads. Energy values 196 kcal / 815 kj Fat 12 ÷ 16 (%) Satured fat 10 (%) Carbohydrates 5,0 ÷ 6,0 (%) Sugars 5,0 ÷ 6,0 (%) Protein 11 ÷ 13 (%)

FRESH RICOTTA W/ SHEEP MILK 400 G DESCRIPTION

The highest-quality sheep’s milk is used for Zappalà fresh ricotta. Rich in protein and low in fat, its creamy consistency makes it excellent to be eaten on its own or to be used as a condiment for light first courses, an alternative to a second course or as an ingredient of typical and delicate soft dessert. Energie values 145 kcal / 603 kj Fat 9,0 ÷ 13 (%) Satured fat 8 (%) Carbohydrates 3,0 – 5,0 (%) Sugars 3,0 – 5,0 (%) Protein 6,0 ÷ 9,0 (%)

BAKED RICOTTA “FORNOTTA” SV. 1,5 KG DESCRIPTIO

The hard oven-baked Ricotta Zappalà is an irreplaceable ingredient in the many preparations of traditional Sicilian and southern cuisine. It goes well with rustic appetizers with cured meats, but it is equally tasty on slices of toasted bread or grated over pasta dishes based on meat red sauces. Energie Values 360 kcal / 1492 kj Fat 29 ÷ 31 (%) Satured Fat 21 (%) Carbohydrates 3,0 ÷ 4,0 (%) Sugars 3,0 ÷ 4,0 (%) Protein 18 ÷ 20 (%)

SFIZIOTTA LEMON 1,6 KG DESCRIPTION

A ricotta specialty flavored with lemon cream. To be enjoyed as appetizers, in delicious buffets or at the end of a meal. A touch of fantasy and color to bring to the table. Energie Values 360 kcal / 1492 kj Fat 29 ÷ 31 (%) Satured Fat 21 (%) Carbohydrates 3,0 ÷ 4,0 (%) Sugars 3,0 ÷ 4,0 (%) Protein 18 ÷ 20 (%)

SMOKED PROVOLA 185 G DESCRIPTION

The Fresh Provolas are smoked on grills with natural wood shavings, which gives the product its characteristic brownish colour. Practical and versatile, they enrich first courses and salads. They are excellent on their own, cooked in a pan or as ingredient of delicious dishes. Energie Values 274 kcal /1140 kj Fat 18 – 22 (%) Satured Fat 14 (%) Carbohydrates < 0,5 (%) Sugars < 0,5 (%) Protein 20 – 26 (%)

PECORINO GOURMET WALNUTS 800 G DESCRIPTION

Cheese of absolute excellence and unmistakable personality, the result of the traditional processing of Pecorino Canestrato cheese, to which spices and selected ingredients are added. Nine different delicious flavors, in which the taste of sheep’s whole milk from breeds raised in Sicily embraces the tastes of high-quality ingredients. Excellent as an appetizer, our Gourmet Pecorino cheeses are perfect in combination with strong tastes, such as cured meats, or with the delicate tastes, such as fruit. Energy Values 315 kcal / 1307 kj Fat 23 ÷ 27 (%) Satured fat 17 (%) Carbohydrates <0,5 (%) Sugars <0,5 (%) Protein 20 ÷ 24 (%)

PECORINO SICILIANO PDO DESCRIPTION

Every batch of Pecorino Siciliano PDO is unique, emblem of the greatest Sicilian dairy craftsmanship. Produced only from whole raw sheep’s milk from breeds raised of Sicily and feeded with natural pasture. Produced with traditional processing methods, hand salting and seasoning exclusively in cells with natural ventilation. Energie Values 419 kcal / 1740 kj Fat 32 ÷ 34 (%) Satured fat 23 (%) Carbohydrates <0,5 (%) Sugars <0,5 (%) Protein 29 ÷ 31 (%)

SICILIAN HARD CHEESE SV. 1,2 KG DESCRIPTION

Formerly placed in rush baskets, where the first part of the maturing took place, the Canestrati are traditional cheeses used in many typical dishes of the Sicilian cuisine, excellent also to be tasted on their own. Energy Values 386 kcal / 1600 kj Fat 31 ÷ 33 (%) Satured fat 22 (%) Carbohydrates <0,5 (%) Sugars <0,5 (%) Protein 23 ÷ 25 (%)

I MAGNIFICI – BARONE NERO 1,2KG DESCRIPTION

SHEEP AND GOAT MILK CHEESE Authentic, genuine cheese with an unmistakable taste, made exclusively of sheep’s milk from breeds raised in Sicily. This high-quality cheese offers the typical tastes of Sicilian tradition. Energy Values 306 kcal / 1270 kj Fat 23 – 25 (%) Satured fat 17 (%) Carbohydrates < 0,5 (%) Sugars < 0,5 (%) Protein 21 – 23 (%)

MASCARPONE 500 G DESCRIPTION

With a velvety and creamy consistency and a rich but delicate taste, it can also be tasted as it is, ideal also for the preparation of soft creams and desserts. Energie values 417 kcal / 1.717 kJ Fat 43 (%) Satured fat 30(%) Carbohydrates 3,4 (%) Sugars 3,4 (%) Protein 4 (%)

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/IT/GE/FR

Εταιρικό προφίλ

Our company

OUR COMPANY

A small handicraft laboratory, from here it began in 1973 the Zappalà route. A company that has gradually grown into a real food industry. A journey made up of various stages including the one in 1986, the year in which the new Zafferana Etnea production plant comes to life and important technological investments allow the company to specialize in the preservation of fresh cheeses and in the production of cheeses typical of the South Dairy tradition Italy.
Today Zappalà is the only regional company in the sector managed by a Sicilian family present both in the GDO channel and Ho.re.ca in the local area, with a

significant presence also among the main names of the large national distribution. But the Zappalà products cross even the borders of the Bel Paese to arrive, little curiosity, on the tables of the best restaurants of the Dubai Mall.
If in Italy and in the world the company aims to be a spokesperson for Sicilian and typical products, in Sicily and Calabria it is a daily reference point for consumers and restaurants, offering artisan quality at competitive prices.

QUALITY AND CRAFTSMANSHIP, BUT ALSO INNOVATION

Today Zappalà is a company ready to welcome change and adapt to it, proactive in following new opportunities offered by the Italian and global market and in developing alternative channels without ever losing sight of the quality and craftsmanship of the product. organizational efficiency. Fixed points that allow it to continue to better meet the needs of the final consumer

THE FACTORIES
There are three factories, BRC and IFS certified, each with its own specialization field: fresh dairy products are made in Zafferana Etnea; in Ragusa the typical cheeses, the canestrati and all the service activities connected to the production (slicing, portioning, etc.); while the Caltanissetta plant is dedicated to the packaging of fresh milk, long-life milk and cream
 
QUALITY CHECK

Advanced technologies, state-of-the-art systems and advanced systems ensure quality control at the highest levels, guaranteed by the presence of analysis laboratories in all plants for routine checks and by a central laboratory, in the Zafferana Etnea site, which, in addition to coordinating the checks carried out in the peripheral plants, constantly monitors the quality of the production lots, before and after delivery to the sales points

OUR HISTORY

It is in Sicily, over 40 years ago, that the history of Zappalà begins. A genuine story that has its roots in a small artisan workshop, led by Alfio and Angela, parents of the three brothers, Salvatore, Luigi and Rossano, current company sales.
A story of a family and a company whose solidity is built every day, not only within the offices or during business trips, but also within the walls of the house. Sunday tables, lunches by the pool, important events, joys and, why not, even shared difficulties feed a strong and family bond, and are part of this company that finds its roots in the family and in the territory, but also his future.
It is in fact also thanks to the contribution of the new generation, now present in the company with roles in line with attitudes and respective path of study, in fact, that Zappalà has been able to seize new challenges.

Like that of proposing, even though today it is a real food industry, cheeses typical of the best dairy tradition of Southern Italy, thus managing to exit the mass market and intercept market niches, in line with the demands of the final consumer.
Products of the highest quality, which also lend themselves to becoming protagonists or enhancing the taste of dishes of important chefs, and that well underline the strong bond with the territory of a “proudly Sicilian” company that, today as yesterday, wants to be ambassador of the own land in the world. An “artisan” enterprise with a global vision.
Zappalà is therefore a story made up of values that in the table, understood as a symbol of union and family sharing, has always found not only its point of arrival, but also the starting point.

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/IT/GE/FR

Στοιχεία επικοινωνίας