Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

IGOR S R L EXPORT

IGOR S R L EXPORT

IGOR S R L EXPORT

IGOR S R L EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/ES/IT/GE/FR

Τα προϊόντα μας

Gran Riserva Leonardi La Selezione

The Leonardis are delighted to introduce their Gran Riserva Leonardi, a Premium Gorgonzola characterized by a sweet flavor and intense aromatic nuances: the proud result of a dedicated craftsmanship and careful selection.

Gran Riserva La Selezione Gran riserva Leonardi

La qualità superiore di Gran Riserva Leonardi da assaporare in un’esperienza innovativa ed emozionante, che ne esalta il gusto e la straordinaria cremosità. Nasce Gran Riserva Leonardi La Selezione al cucchiaio, un prodotto che valorizza la raffinata eccellenza del Gorgonzola Igor top di gamma. Gran Riserva Leonardi La Selezione al cucchiaio dà il meglio di sé negli eventi, negli aperitivi o nei buffet: provatelo direttamente dalla forma, assaporando in modo speciale anche negli abbinamenti più fantasiosi le sfumature di un gusto unico che nasce dalla qualità del latte e dalla sapienza della lavorazione artigianale.

Gran Riserva Leonardi Bordeaux

IGOR Gran Riserva is a unique Gorgonzola with an exclusive flavor due to a right balance among different characteristics, all of them essential for its distinctive and unrivalled quality. Such flavor is deeply enrooted in a well-defined territory, which, thanks to its long-lasting dairy farming traditions, enhances the characteristics of Gorgonzola. Top-quality milk, uncontaminated pastures, know-how: these are the essential ingredients that make IGOR Gran Riserva a unique premium cheese.

Blu di Capra

Our Blu di Capra is the ideal product for those modern consumers who have become increasingly aware of the nutritional and health aspects related to cheese consumption, but, at the same time, are not willing to give up taste and quality. BLU DI CAPRA IGOR is the perfect combination of delicate flavor and high nutritional value. While its flavor is the result of the right balance between the characteristic goat’s milk scent and the fragrant notes of its blue-veins, its high nutritional value is due to the high content of vitamins and calcium, low content of cholesterol, and high digestibility. For its Blu di Capra, IGOR has carefully selected the best ITALIAN producers of goat’s milk. This selection process has allowed the production of a uniquely flavored top-quality cheese that meets the needs of even the most demanding consumers. Blu di Capra Igor: a healthy trendy treat.

In Blu

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) raw paste cheese. • Aspect: (intense) pink, non-edible rough rind; straw-colored with typical green-blue veins. • Touch: soft and creamy texture. • Smell: agreeable and appetizing. • Flavor: sweet, mild

Piccante

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) raw paste cheese. • Aspect: (intense) pink, non-edible rough rind; straw-colored with typical green-blue veins. • Touch: soft and creamy. • Smell: strong, agreeable and appetizing. • Flavor: intense and peculiar.

IGOR Creme

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) raw paste cheese. • Aspect: (intense) pink, non-edible rough rind; straw-colored with typical green-blue veins. • Touch: soft and creamy texture. • Smell: agreeable and appetizing. • Flavor: sweet, mild

Casa Leonardi

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) raw paste cheese. • Aspect: (intense) pink, non-edible rough rind; straw-colored with typical green-blue veins. • Touch: soft and creamy. • Smell: agreeable and appetizing. • Flavor: sweet, mild

Biologico

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) raw paste cheese. • Aspect: (intense) pink, non-edible rough rind; straw-colored with typical green-blue veins. • Touch: soft and creamy. • Smell: agreeable and appetizing. • Flavor: sweet, mild

Petit Plateau portioned – Gorgonzola Dolce

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) raw paste cheese. • Aspect: (intense) pink, non-edible rough rind; straw-colored with typical green-blue veins. • Touch: soft and creamy. • Smell: agreeable and appetizing. • Flavor: sweet, mild

Gorgonzola e Mascarpone Dolcetto

Organoleptic properties • Aspect: characteristic alternating layers of Gorgonzola and mascarpone • Touch: rather soft paste • Smell: agreeable • Flavor: intense yet pleasant

Mascarpone e Ricotta Mascarpone

Organoleptic properties Cheese obtained through the coagulation of heated cream’s citric acid, not aged. • Aspect: homogeneous, shiny, smooth, light straw-colored, without a shape of its own. • Touch: smooth, creamy, soft and homogeneous. • Smell: typical of the product, similar to cream, sweet. • Flavor: typical of the product, sweet, without any unpleasant aftertaste.

Mozzarelle Cow’s milk mozzarella

Organoleptic properties Stretched curd fresh cheese, produced with pasteurized fresh cow’s milk. • Aspect: spherical, ovoid form. Dry shiny surface without rind, spots, patinas or moulds. Its texture is elastic and stretchy, with typical long fibers. It does not contain foreign bodies or other substances. • Colour: white milk. • Flavor: sweet, aromatic, slightly sour. • Smell: fresh cheese. • Texture: elastic and slightly solid.

Other Cheese Varieties Taleggio

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) cheese. • Aspect: (intense) natural pink rough rind; straw-colored paste. • Touch: softer under the rind and at the end of the ageing process, friable toward its center. • Smell: sharp, intense, characteristic. • Flavor: soft and sweet, slightly sour, sometimes with a truffle aftertaste.

Industria Diced – Gorgonzola Piccante

Organoleptic properties PDO (protected designation of origin) raw paste cheese. • Aspect: (intense) pink, non-edible rough rind; straw-colored with typical green-blue veins. • Touch: soft and creamy. • Smell: strong, agreeable and appetizing. • Flavor: intense and peculiar. Our company The Company Company Profile On this page you can view and download the complete Company Profile of IGOR Gorgonzola, available as a pdf file in English language. IGOR facts and figures IGOR Gorgonzola is currently the leading company in the production of Gorgonzola PDO, a typical cheese of the Novara area, that is considered among the Italian gastronomic traditions of excellence. Thanks to its state-of-the-art technologies and to a constant update of its production process, IGOR Gorgonzola has now become one of the most modern and efficient producers of Gorgonzola cheese. IGOR Gorgonzola was founded in 1935 in Mezzomerico, a small village in the hills of the Novara area. In 1996, the company’s headquarters moved to their current location in Cameri, which comprises a modern facility equipped with cutting-edge technologies for the production, aging, and packaging of Gorgonzola. In recent years, four plant expansions have taken place to improve the efficiency of the various production departments. In addition, IGOR Gorgonzola has acquired four historic dairy factories: Ballarini, Pal, Clin and SI INVERNIZZI. IGOR Gorgonzola’s fifth factory expansion has been an ongoing process since May 2015. It represents an important investment that will bring the total area dedicated to the production of Gorgonzola to 50,000 square meters. The volume of IGOR Gorgonzola’s business has grown steadily over the years, always in compliance with the highest hygiene and eco-friendly standards. IGOR Gorgonzola is committed to providing its customers with cheese of the highest quality, authenticity, and safety thanks to the implementation of strict internal procedures such as a systematic and daily monitoring of both milk and raw materials. A passion called Gorgonzola Passion, planning, commitment, tradition, and innovation: these are the keys to IGOR Gorgonzola’s success. For three generations, the Leonardi family has brought the finest Gorgonzola PDO from its farms to kitchen tables all over the world. A perfect combination of traditional cheese making and cutting-edge technology. Handed down from father to son, IGOR’s recipe has remained unchanged for over 80 years thanks to an accurate selection of milk and careful monitoring of the various steps of production, while safeguarding the environment and following the traditional cheese making process. Just a few simple ingredients to create a cheese that is inimitable in quality and taste, a cheese known in Italy and all over the world. IGOR GORGONZOLA: an 4.0 industry IGOR Gorgonzola, in fact, is part of the National Industry 4.0 Plan, addressed to companies that want to take the opportunities linked to the fourth industrial revolution, through a set of measures for digitization, efficiency, automation and remoting of all functions related to process. As the first producer of Gorgonzola cheese, IGOR has experienced continuous growth over the years, tripling its surface and production capacity in a short time. This growth, together with the new phase of globalization and technological changes in progress, has led IGOR to make a real leap in technological quality, with an investment of 22 million in the digitization of new production lines, strictly 4.0, indispensable to manage the millions of wheels of product made in a continuous cycle. This investment goes to implement and strengthen the previous structural expansion for cheese maturity that in 2015/2016 had involved a cost of 18 million. Thanks to the new technology, the machines will also be able to dialogue with the manufacturers even remotely, will be equipped with new generation sensors, that can also recognize the type of milk arriving from the 180 farms (from Piedmont and Lombardy), analyzing the characteristics of the product and then use it in the most correct way depending on the use and destination. contact ITALY IGOR s.r.l. Strada Natale Leonardi 32 28062 Cameri (Novara) – Italia Website : www.igorgorgonzola.com Copyright 2021 © COMPAN

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/ES/IT/GE/FR

Εταιρικό προφίλ

Our company

The Company

Company Profile
On this page you can view and download the complete Company Profile of IGOR Gorgonzola, available as a pdf file in English language.

IGOR facts and figures

IGOR Gorgonzola is currently the leading company in the production of Gorgonzola PDO, a typical cheese of the Novara area, that is considered among the Italian gastronomic traditions of excellence.

Thanks to its state-of-the-art technologies and to a constant update of its production process, IGOR Gorgonzola has now become one of the most modern and efficient producers of Gorgonzola cheese.

IGOR Gorgonzola was founded in 1935 in Mezzomerico, a small village in the hills of the Novara area. In 1996, the company’s headquarters moved to their current location in Cameri, which comprises a modern facility equipped with cutting-edge technologies for the production, aging, and packaging of Gorgonzola.

In recent years, four plant expansions have taken place to improve the efficiency of the various production departments. In addition, IGOR Gorgonzola has acquired four historic dairy factories: Ballarini, Pal, Clin and SI INVERNIZZI.

IGOR Gorgonzola’s fifth factory expansion has been an ongoing process since May 2015. It represents an important investment that will bring the total area dedicated to the production of Gorgonzola to 50,000 square meters.

The volume of IGOR Gorgonzola’s business has grown steadily over the years, always in compliance with the highest hygiene and eco-friendly standards. IGOR Gorgonzola is committed to providing its customers with cheese of the highest quality, authenticity, and safety thanks to the implementation of strict internal procedures such as a systematic and daily monitoring of both milk and raw materials.

A passion called Gorgonzola
Passion, planning, commitment, tradition, and innovation: these are the keys to IGOR Gorgonzola’s success.

For three generations, the Leonardi family has brought the finest Gorgonzola PDO from its farms to kitchen tables all over the world. A perfect combination of traditional cheese making and cutting-edge technology. Handed down from father to son, IGOR’s recipe has remained unchanged for over 80 years thanks to an accurate selection of milk and careful monitoring of the various steps of production, while safeguarding the environment and following the traditional cheese making process.

Just a few simple ingredients to create a cheese that is inimitable in quality and taste, a cheese known in Italy and all over the world.

IGOR GORGONZOLA: an 4.0 industry

IGOR Gorgonzola, in fact, is part of the National Industry 4.0 Plan, addressed to companies that want to take the opportunities linked to the fourth industrial revolution, through a set of measures for digitization, efficiency, automation and remoting of all functions related to process.

As the first producer of Gorgonzola cheese, IGOR has experienced continuous growth over the years, tripling its surface and production capacity in a short time. This growth, together with the new phase of globalization and technological changes in progress, has led IGOR to make a real leap in technological quality, with an investment of 22 million in the digitization of new production lines, strictly 4.0, indispensable to manage the millions of wheels of product made in a continuous cycle.

This investment goes to implement and strengthen the previous structural expansion for cheese maturity that in 2015/2016 had involved a cost of 18 million.

Thanks to the new technology, the machines will also be able to dialogue with the manufacturers even remotely, will be equipped with new generation sensors, that can also recognize the type of milk arriving from the 180 farms (from Piedmont and Lombardy), analyzing the characteristics of the product and then use it in the most correct way depending on the use and destination.

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/ES/IT/GE/FR

Στοιχεία επικοινωνίας