Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

BELSI EXPORT

BELSI EXPORT

BELSI EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/FR

Τα προϊόντα μας

BioChoc Cream WHEAT

Ingredients: WHEAT flour*, cane sugar*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), white cream filling* (cane sugar*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), rice flour*, emulsifier (sunflower lecithin) and vanilla extract)), fat free cocoa powder*, SOY flour*, BARLEY malt extract*, Leavening agent (ammonium bicarbonate). SPELT Ingredients: SPELT WHEAT flour*, Cane sugar*, Non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), white cream filling* (cane sugar*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), rice flour*, emulsifier (sunflower lecithin) and vanilla extract)), Fat free cocoa powder*, SOY flour*, BARLEY malt extract* and Leavening agent (ammonium bicarbonate).

Cereal cookies – With rye and spelt

Chocolate chip cocoa cookies

Crunchy cookie with oat corn flakes and puffed rice WHEAT

Ingredients: WHEAT flour*, cane sugar*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), Corn flakes*, OAT flakes*, Puffed rice, OAT bran*, BARLEY malt extract*, Leavening agent (ammonium bicarbonate) and salt.

Fruit Eko cookies WHEAT

Ingredients: WHEAT flour*, Non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), Cane sugar*, Chopped fruits* 15% (raspberries*, blackberries*, cranberries*), BARLEY malt extract*, SOY flour*, OAT bran* and Leavening agent (ammonium bicarbonate). SPELT Ingredients: SPELT WHEAT flour*, Cane sugar*, Non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), Chopped fruits* 15% (raspberries*, blackberries*, cranberries*), SOY flour*, BARLEY malt extract*, OAT bran* and Leavening agent (ammonium bicarbonate)

Spelt cookies – with rye and ginger

Eko Cookies filled with chocolate and peanuts Our delicious Eko cookies WHEAT

Ingredients: WHEAT flour*, Non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), cane sugar*, Chocolate cream and PEANUTS* 15% (cane sugar*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* PEANUTS 5%, fat free cocoa powder*, emulsifier (sunflower lecithin), natural vanilla extract*), BARLEY malt extract*, SOY flour*, OAT bran*, Leavening agent (ammonium bicarbonate). SPELT Ingredients: SPELT WHEAT flour*, Non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), cane sugar*, Chocolate cream and PEANUTS* 15% (cane sugar*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* PEANUTS 5%, fat free cocoa powder*, emulsifier (sunflower lecithin), natural vanilla extract*), BARLEY malt extract*, SOY flour*, OAT bran*, Leavening agent (ammonium bicarbonate).

Polvorones WHEAT

Ingredients: WHEAT flour*, ALMOND flour*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), cane sugar*, Sunflower oil* and cinnamon. ESPELTA Ingredients: SPELT WHEAT flour*, ALMOND flour*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), cane sugar*, Sunflower oil* and cinnamon.

Polvorones with Chocolate WHEAT

Ingredients: WHEAT flour*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), ALMOND flour*, chocolate coating* (cocoa*, sugar*, cocoa butter*, Aroma: Natural vanilla extract), cane sugar*, Sunflower oil* and cinnamon. SPELT Ingredients: SPELT WHEAT flour*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), ALMOND flour*, chocolate coating* (cocoa*, sugar*, cocoa butter*, Aroma: Natural vanilla extract), cane sugar*, Sunflower oil* and cinnamon.

Anis Doughnut WHEAT

Ingredients: WHEAT Flour*, WHEAT Syrup*, Sunflower Oil*, EGGS*, SOY flour*, aroma: anis* and Leavening agent (ammonium bicarbonate). SPELT Ingredients: SPELT WHEAT Flour*, Sunflower Oil*, Rice syrup*, EGGS*, SOY flour*, aroma: anis* and Leavening agent (ammonium bicarbonate).

Choco oatmeal WHEAT

Ingredients: WHEAT flour*, Non-hydrogenated vegetable oils and fats *(sunflower*, cocoa*), WHEAT syrup*, OAT flakes*, Chocolate coating* (cocoa*, cane sugar*, cocoa butter*, aroma: natural vanilla extract), EGGS* and Leavening agent (ammonium bicarbonate). SPELT Ingredients: SPELT WHEAT flour*, Non-hydrogenated vegetable oils and fats *(sunflower*, cocoa*), Chocolate coating* (cocoa*, cane sugar*, cocoa butter*, aroma: natural vanilla extract), OAT Flakes*, rice syrup*, EGGS* and Leavening agent (ammonium bicarbonate).

Oatmeal Cookies WHEAT

Ingredients: Ingredients: Flour (WHEAT* and OAT*), OAT flakes*, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), cane sugar*, SOY flour*, BARLEY malt extract*, red fruits* 5% (raspberries*, blackberries*, cranberries*), apple, OAT bran* and Leavening agent (ammonium bicarbonate). SPELT Ingredients: Ingredients: Flour (SPELT WHEAT* and OAT*), non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), cane sugar*, OAT flakes*, SOY flour*, BARLEY malt extract*, red fruits* 5% (raspberries*, blackberries*, cranberries*), apple, OAT bran* and Leavening agent (ammonium bicarbonate).

Chocolate bottom Bio cookie (Gluten free) GLUTEN FREE

Ingredients: Rice flour*, non-hydrogenated vegetable oils and fats *(sunflower*, cocoa*), cane sugar*, chocolate coating* (cane sugar*, cocoa paste*, cocoa butter*, emulsifier: SOY lecithin* and natural vanilla extract), SOY flour*, emulsifier (SOY lecithin*) and Leavening agent (ammonium bicarbonate).

Chocolate chip cookies (Gluten free) GLUTEN FREE

Ingredients: Rice flour*, Rice syrup, non-hydrogenated vegetable oils and fats* (sunflower*, cocoa*), Sunflower oil*, chocolate chips* (Cane sugar*, Cocoa paste*, Cocoa butter*, Emulsifier: SOY lecithin*, and Leavening agent (ammonium bicarbonate).

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/FR

Εταιρικό προφίλ

Our company

About us

At Belsi we offer organic cookies and pastries based on a natural diet
Our products are hand made using natural raw ingredients originating from 100% organic crops. We strive to achieve the best quality and taste using ingredients originating from certified organic agriculture: cereals, whole grain seeds, sunflower oil and wheat and rice syrup.

Belsi looks out for you so that you don’t have to worry about your diet.

Wide range of brands

We provide a full range of products with many flavour options so you can find the product that best adapts to your taste.

Tailor made products

We are able to offer tailor made suggestions. We are committed to you; we adapt to your needs and offer exclusive products with tailor made ingredients and recipes.

Innovation

We are committed to offering innovative solutions in terms of RDI for developing new and healthy products with the best traditional flavours.

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/FR

Στοιχεία επικοινωνίας