Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

HORTOFRUTICOLA LAS NORIAS EXPORT

HORTOFRUTICOLA LAS NORIAS EXPORT

HORTOFRUTICOLA LAS NORIAS EXPORT

HORTOFRUTICOLA LAS NORIAS EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/ES

Τα προϊόντα μας

High in vitamins

Its vitamin contribution is essential for sight, maintenance of the corporal tissues, growth, and development of hormones and coenzymes.

A healthy vegetable full of vitamins.
Courgettes are a source of carotenoids, provitamin A, vitamin C and folate. The raw courgettes contain a percentage of water that is around 90%, with a particularly low-calorie content, being appropriate for weight loss diets and enhancing its diet-therapeutic effect.

Flat Beans

In bulk 4-5kg. 220/400/500gr bags

Bobby Beans

In bulk 4-5kg. 220/400/500gr bags

EGGPLANT

California Pepper

Courgettes

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/ES

Εταιρικό προφίλ

OUR COMPANY

Hortofrutícola Las Norias was founded in 1987 as a family business in the town of Las Norias de Daza (Almería), exclusively dedicated to the production and marketing of courgettes, thus achieving a specialization in this field.

This exclusive dedication and the location, in an optimum environment for its production, have made that the production has gone from 6,000 tons per year to around 41,000 at present.

The company has an average workforce of 200 employees and has implemented, both in the central handling and in the field, the most demanding quality systems, such as Global GAP and BRC, thus offering a total guarantee on the quality of its products and services.

MARKETING

The firm commitment to courgettes and the effort made since our creation have allowed us to go from an annual production of 6,000 tons to around 41,000 tons at present.

We ensure supply to our markets from September to June, selling some forty million kilos each season and offering a first-class price/quality ratio.

One hundred percent of our production is destined for export, so that our courgettes are present in most of the European markets.

SOCIAL RESPONSIBILITY

At Hortofrutícola Las Norias we want to contribute to improve our work environment. This is why we participate in an active way for the social, economic and environmental improvement of it through the following commitments.

TECHNOLOGY

We rely on advanced technology for the production

Thanks to the numerous advances in this field it is possible to obtain a greater optimization of resources in the crops.
The union of traditional methods and new technologies is one of the keys to the success of Hortofrutícola Las Norias. With these pillars we obtain a higher crop yield both in quality and quantity, without renouncing at any time to good agricultural practices, respecting the environment and health.

 

OUR COMPANY

Hortofrutícola Las Norias was founded in 1987 as a family business in the town of Las Norias de Daza (Almería), exclusively dedicated to the production and marketing of courgettes, thus achieving a specialization in this field.

This exclusive dedication and the location, in an optimum environment for its production, have made that the production has gone from 6,000 tons per year to around 41,000 at present.

The company has an average workforce of 200 employees and has implemented, both in the central handling and in the field, the most demanding quality systems, such as Global GAP and BRC, thus offering a total guarantee on the quality of its products and services.

MARKETING

The firm commitment to courgettes and the effort made since our creation have allowed us to go from an annual production of 6,000 tons to around 41,000 tons at present.

We ensure supply to our markets from September to June, selling some forty million kilos each season and offering a first-class price/quality ratio.

One hundred percent of our production is destined for export, so that our courgettes are present in most of the European markets.

SOCIAL RESPONSIBILITY

At Hortofrutícola Las Norias we want to contribute to improve our work environment. This is why we participate in an active way for the social, economic and environmental improvement of it through the following commitments.

TECHNOLOGY

We rely on advanced technology for the production

Thanks to the numerous advances in this field it is possible to obtain a greater optimization of resources in the crops.
The union of traditional methods and new technologies is one of the keys to the success of Hortofrutícola Las Norias. With these pillars we obtain a higher crop yield both in quality and quantity, without renouncing at any time to good agricultural practices, respecting the environment and health.    

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/ES

Στοιχεία επικοινωνίας