Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΥΜΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

COFRUTOS S.A EXPORT

COFRUTOS S.A EXPORT

COFRUTOS S.A EXPORT

COFRUTOS S.A EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/FR

Τα προϊόντα μας

Súper Bebidas

Squeezed Pomegranate Juice 100% 200ml

Squeezed orange juice with pulp 1L Squeezed Pineapple 1Lt. Squeezed Orange juice with pulp 1L Brik

Apple juice 100% 1L Brik Apple juice 100% Bottle 200ml. Apple juice 100% 200ml. Mini Brik

Orange juice 100% 1L Brik Orange juice 100% Bottle 200ml. Orange juice 100% 200ml. Mini Brik

Peach-apple juice 100% 200ml. Mini Brik BrikPeach-grape juice 100% Bottle 200ml. Peach-apple juice 100% 1L Brik

Pineapple juice 100% 1L Brik Pineapple Juice 100% Bottle 200ml. Pineapple-Apple juice 100% 1L Brik

Pineapple-apple juice 100% 200ml. Mini Brik Tomato juice 100% 1L Brik Tomato Juice 100% Bottle 1L COURGETTE

Tomato Juice 100% Bottle 200ml. Tropical juice 100% 200ml. Mini Brik Tropical juice 100% Bottle 200ml.

Apple nectar Bottle 1L Fruit Cocktail nectar 1L Prisma Apple nectar Bottle 1L Apple nectar Bottle 1L

Fruit + Vegetable Beet, Pumpking, Goji Berry, Aronia and Apple Fruit + Vegetable Fennel, Lettuce, Ginseng, Apple, Pineapple and Lemon Fruit Juice + Vegetable Carrot, Pumpking, Ginkgo Biloba, Orange, Apple and Pineapple Fruit Juice + Vegetable Spinach, Kale, Celery, Ginger, Passion flower, Lemon

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/FR

Εταιρικό προφίλ

Our company

COFRUTOS, S.A. is a company whose main activity is the packaging of natural juices of fruits and vegetables, as well as juices based on purees. The company can also package a large variety of beverages.

The most important commercial brands owned by the company are “Cofrutos” and “Molinera”

Cofrutos offers to their customers a wide range of fruit varieties of juices and formats, made with the best raw materials and following the most careful production processes, making healthy, nutritious and natural foods.

Cofrutos’ priority is to increase the range of Premium quality products; Squeezed juices, Nectars with added natural sugars, Juices and Nectars with vegetables and Juices and Nectars with “functional” supplements.

The company was legally constituted in 1960 as Agricultural Cooperative, dedicating itself only to the conserve of apricot.

In 1963 the company changed his name to “Cooperativa Fruticonservera de Murcia Limitada”; it is in this year when the company begins to introduce itself in the commercialization of fruit nectars in 200 ml and 1 liter glass containers and in 200 ml tin cans.

The first packing machine of Tetra Pak with which begins to produce fruit nectars is acquired in 1986.

The company adopts the definitive name of COFRUTOS, S.A. in 1988 and it is in this year when the commerce experiences a growth at national level, increasing the consumption of liters per inhabitant. Since then, more packaging machines were purchased from the Tetra Pak company mentioned above and the diversity of flavors and formats increased.

At present, the company continues basing its business on the packaging of all types of juices, nectars and beverages in various formats, both in glass and Tetra packagings.

It is the policy of COFRUTOS, S.A. to ensure that their products are in accordance with the established standards and specifications, since we consider that these products are a good available to our customers and that the quality and safety of them are essential for the company.  

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN/FR

Στοιχεία επικοινωνίας