Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

LAMPERT WERKTECHNIK GMBH EXPORT

LAMPERT WERKTECHNIK GMBH EXPORT

LAMPERT WERKTECHNIK GMBH EXPORT

LAMPERT WERKTECHNIK GMBH EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας/EN /DE/ES

Τα προϊόντα μας

Augers E Series The new PUK 5.1– developed for goldsmiths

The new PUK masters the welding of accessories, applying metal, fastening work, welding eyelets, sealing pores, generating seams, welding precious metals incl. silver as well as copper and bronze and all alloys suitable for welding, even material thicknesses of less than 0.2 mm.

Augers E Series The PUK D5 – developed for daily use in dental laboratories.

The micro pulse welding machine is compact and versatile in use, and is designed specially for applications and materials which are used in the dental field. Using this TIG welding device it is possible to apply welding in all everyday tasks that arise in a dental lab, which could otherwise only be performed with a laser.

Augers E Series The PUK U5 – mobile and versatile

A compact TIG pulse welder: Just where conventional TIG welders reach their technical limits, especially of their lower power ranges, our technology for fine and ultrafine weldings comes into its own – regardless of the size of the workpiece.

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας/EN /DE/ES

Εταιρικό προφίλ

About us

 

We invented and manufacture the “PUK fine welding technology”.
Our company specialises in the development, manufacture and sales of welding devices for the jewellery, dental field and industrial sectors.
Dealers sell our products in over 60 countries; customers in over 100 countries use the PUK welding technology and appreciate its advantages.
Our head office in Werneck houses development, administration and production in over 1500 m².

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας/EN /DE/ES

Στοιχεία επικοινωνίας

GERMANY

Lampert Werktechnik GmbH
Ettlebener Strasse 27 · 97440 Werneck · Germany

Website : www.lampert.info