Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

RUF MASCHINENBAU GmbH & Co. KG EXPORT

RUF MASCHINENBAU GmbH & Co. KG EXPORT

RUF MASCHINENBAU GmbH & Co. KG EXPORT

RUF MASCHINENBAU GmbH & Co. KG EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας/EN /DE

Τα προϊόντα μας

Aluminium presses

ALUMINIUM PRESSES FOR VARIOUS DIFFERENT THROUGHPUTS The briquetting of aluminium chips with the RUF aluminium press creates briquettes that can then be sold on at a profit. As long as 35 years ago, RUF specialised in developing hydraulic briquette presses and now develops tailor-made briquetting solutions in accordance with specific customer requirements, above all in the field of aluminium recycling. Our briquetting press for metal chips can be directly incorporated into existing production processes and is designed for fully automatic 24-hour operation. BRIQUETTING ALUMINIUM CHIPS EFFICIENTLY The high-quality, dense briquettes, which have a defined residual moisture, offer better opportunities for marketing than loose chips. There is also a profitable side effect to briquetting aluminium chips – cooling lubricants that adhere to the chips are efficiently recovered by our aluminium press. These cooling lubricants can then be reused after appropriate treatment. Depending on customer requirements, we offer aluminium presses for throughputs between 30 and 2,400 kg per hour. The required throughput will have an influence on the choice of the briquette format.

SAUMWEBER Deutsche Markenbutter

METAL CHIP BRIQUETTING MACHINES FOR A WIDE RANGE OF METALS & ALLOYS The value of metal residues can be greatly increased with our metal press machine. The metal chip briquetting machine is a real all-rounder and is suitable for pressing aluminium, steel, cast iron, copper and countless other metals. On the basis of the particular experience we have gained in the field of metal chip recycling, we are able to offer briquetting solutions which are individually tailored to customer-specific requirements. EFFICIENTLY DISPOSING OF METAL CHIPS Briquetting is a suitable treatment method for de-watering or de-oiling wet metal chips. During the briquetting process, our metal chip press recovers cooling lubricants that adhere to the damp metal chips. Consumption of these expensive cooling lubricants is thereby significantly reduced. Depending on customer requirements, we offer metal chip presses for throughputs between 30 and 5,000 kg per hour. The required throughput and briquette density will have an influence on the choice of the briquette format.

Grinding sludge press

EFFICIENT PROCESSING OF GRINDING SLUDGE Our grinding sludge press forms briquettes from grinding sludge, recovering expensive cooling lubricants, such as oil or emulsion, in the process. These may actually account for more than 50% of the starting material. The special briquetting technique used for grinding sludge is based on a special construction, developed by RUF, which has been technically adapted to deal with this particularly abrasive material. Due to its compact structure, the grinding sludge press can easily be incorporated into existing production processes and is suitable for 24h operation. BRIQUETTING GRINDING SLUDGE – RECOVERING COOLING LUBRICANTS In addition to the recycling of grinding sludge, the recovery of cooling lubricant also results in significant savings. Costs are cut to a considerable degree thanks to the reduction in the amount of grinding sludge to be disposed of. Grinding sludge briquettes may also be classed as “non-hazardous waste”, although the agreement of the local authorities needs to be obtained. Briquetting ensures a more sustainable, cleaner workplace. Depending on customer requirements, we offer grinding sludge presses for throughputs between 40 and 350 kg per hour.

Wood briquette machine

THE WOOD PRESS FOR HIGH-QUALITY FUELS The RUF wood briquette machine forms briquettes from your wood chips to enable profitable sales. The LIGNUM wood chip briquette machine range has the flexibility to process various different grain sizes of the material into briquettes of a consistently high density and quality. The LIGNUM range works with a very high level of energy efficiency thanks to our innovative RUF hydraulics. Due to its compact structure, the sawdust press is easy to incorporate into existing production processes and is suitable for 24h operation PRESSING WOOD CHIPS – CREATING MORE REVENUE Thanks to the great number of wood chip machines we have sold, RUF briquettes are popular all over the world as a sustainable, high-quality fuel. A consistent length and a constant weight of the briquettes can largely be ensured, even with different bulk densities, through our highly developed system of briquette length regulation. To be able to press wood chips, it is important that the water content of the material is below 15%. Depending on customer requirements, we offer wood briquette machines for throughputs between 410 and 1,050 kg per hour.

Briquetting biomass

BRIQUETTING PRESS FOR BIOGENIC RESIDUAL MATTER The RUF briquette press for biomass forms briquettes from biogenic residual matter of all kinds, including wood chips, MDF, chipboard panel residues, agricultural substances, paper and textile dust, producing briquettes of a consistently high quality and density. Our briquette press range for biomass offers maximum flexibility. The systems can be equipped with a large number of options to meet specific customer requirements. Thanks to its compact construction, the briquette press can easily be integrated into existing production processes and can be operated fully automatically, 24 hours a day. BRIQUETTING BIOMASS – GENERATING INCREASED REVENUE Through the briquetting of loose material, the volume of the material is greatly reduced, as is the level of dust formation. A consistent length and a constant weight of the briquette can largely be ensured, even with different bulk densities, through our highly developed system of briquette length regulation. To be able to press biomass, it is important that the water content of the material is below 15%. In our biomass series, you can choose from either a classic rectangle or a specially shaped briquette format, e.g. a “bone briquette”. Depending on customer requirements, we offer biomass briquette presses for throughputs between 50 and 1,050 kg per hour.

Briquetting presses for various materials

INDIVIDUAL BRIQUETTING SOLUTIONS RUF sees itself as a complete service provider for chip treatment. For more than 35 years, we have been realising a wide variety of briquetting solutions and our product range offers the maximum in flexibility. Our systems can be equipped with a large number of options or peripheral devices to meet specific customer requirements. RUF is a system provider of recycling systems, covering all aspects of briquetting with a diverse range of materials. BRIQUETTING – GENERATING INCREASED REVENUE Briquetting loose material greatly reduces its volume, which leads to a reduction in transport and logistics costs. Due to their compact structure, our briquette presses can easily be incorporated into existing production processes and can be operated 24 hours a day. Depending on customer requirements and the material to be used, we can offer systems for throughputs between 30 and 5,000 kg per hour.

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN /DE

Εταιρικό προφίλ

COMPANY

PEOPLE. MACHINES. ADDING VALUE.

 

Behind every machine, there is a person. Behind RUF briquetting machines, there are people who create added value.”

– Hans Ruf, company founder -When Hans Ruf introduced his first briquette press in 1985 and sold it to a wood processing plant, people didn’t yet know how residual materials in production could be made efficient use of. Today, approx. 35 years later, RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG is the world market leader for hydraulic briquette presses and is considered to be a pioneer in briquetting. The company is now managed by the second generation of the founding family – sons Roland and Wolfgang Ruf. More than 100 employees develop and manufacture modular briquetting machines and solutions to produce briquettes from wood, metal and other residues.On a production site that now spreads across 13,000 m² in Zaisertshofen (Bavaria), more than 10,000 pressing tests have been conducted and more than 4,500 briquetting machines manufactured, which are in use in more than 100 countries.

RUF BRIQUETTING MACHINES: 100 % POWER MADE IN GERMANY FOR MORE THAN 35 YEARS!

PRESERVING VALUE. ADDING VALUE.

As a leading supplier of hydraulic briquette presses, sustainability is at the heart of the machine manufacturing operations of our Bavarian family company. The long service life and the low level of wear and tear of our briquette presses help to conserve resources and also vouch for our high quality standards.

SUSTAINABILITY

RUF briquette presses are the key to long-term, successful eco-efficiency. This sustainability concept starts with the production of the briquette presses themselves – the photovoltaic installation at our company premises actually generates more energy than is needed for our production processes.

SERVICE

We see ourselves as a full service provider and reliable partner for all aspects of briquetting. From construction and manufacture, via assembly and commissioning, right through to the maintenance and servicing of your system, we are your point of contact for expert support. Your satisfaction is our top priority. We aim to secure this through our many years of experience and by providing you with needs-based solutions.

QUALITY

We put into practice our philosophy of value preservation and value enhancement which  also includes a very special quality promise to our customers: “Power made in Germany!” This promise provides you with assurance that our RUF briquetting machines are custom-made by our skilled workers, right down to the smallest detail. The long service life of the machines is further enhanced by the high proportion of production steps carried out in-house. Our extensive spare parts warehouse guarantees fast response times.

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /EN /DE

Στοιχεία επικοινωνίας

GERMANY

Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG

Hausener Str. 101
86874 Zaisertshofen

Website : www.brikettieren.de