Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

DIEPHEZ EXPORT

DIEPHEZ EXPORT

DIEPHEZ EXPORT

DIEPHEZ EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /FR/EN

Τα προϊόντα μας

DIEPHEZ EXPORT

DIEPHEZ EXPORT

DIEPHEZ EXPORT

DIEPHEZ EXPORT

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /FR/EN

Εταιρικό προφίλ

COMPANY

About us

The Diephez laboratory is a family-owned pharmaceutical company that has been specialized for more than 30 years in the packaging of medicines and food supplements. Specialist in the packaging of dry forms, soft capsules, capsules or tablets, Diephez has firmly made the choice of blister.

The Diephez laboratory is located at 6a rue de Munchhausen – 67470 Seltz-France.

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας /FR/EN

Στοιχεία επικοινωνίας

FRANCE

Munchhausen – 67470 Seltz-France.

Tel             : +33 (0) 388 86 85 65

Fax            : +33 (0) 388 86 11 89

Email        : info@diephez.com

site          : www.laboratoire-diephez.fr