Εξαγωγικές εταιρείες από την Ευρώπη

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

KOGIOS FRUITS  EXPORT COMPANY  FROM GREECE

KOGIOS FRUITS  EXPORT COMPANY  FROM GREECE

KOGIOS FRUITS  EXPORT COMPANY  FROM GREECE

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας GR/EN

Τα προϊόντα μας

ΚΑΣΤΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την kogios fruits η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την kogios fruits η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την kogios fruits η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας GR/EN

Εταιρικό προφίλ

Σχετικά με εμάς

Για την kogios fruits η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας GR/EN

Στοιχεία επικοινωνίας

KOGIOS FRUITS  EXPORT COMPANY  FROM GREECE

ΕΛΛΑΔΑ   Ν.ΠΕΛΛΑΣ

3ο ΧΛΜ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΙΠΕΡΙΑΣ
Τ.Κ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΓΙΟΣ 6987640004

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2384022277-6978578744

E-mail : kogios_aspaite@hotmail.com