ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

FRUITDIDA IKE EXPORT FROM GREECE

FRUITDIDA IKE EXPORT FROM GREECE

FRUITDIDA IKE EXPORT FROM GREECE

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας GR/EN

Τα προϊόντα μας

ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την fruitdida η ποιότητα δεν είναι ένας αόριστος ορισμός , εμείς έχουμε την επιστημονική τεχνογνωσία να πιστοποιούμε και να επιλέγουμε την ανώτερη ποιότητα ( class extra ) για τους τελικούς καταναλωτές , και να εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς της ΕΕ που ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο που μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ποιότητα .

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας GR/EN

Εταιρικό προφίλ

FRUITDIDA IKE EXPORT FROM GREECE

Σχετικά με εμάς

Η FRUITDIDA δραστηριοποιείτε στον χώρο των εξαγωγών Ελληνικών φρούτων με έδρα στην καρδία της παραγωγής των περισσότερων φρούτων που παράγονται στην Ελληνική επικράτεια στον Ν. Πέλλας

Γλώσσες παρουσίασης ιστοσελίδας GR/EN

Στοιχεία επικοινωνίας

KOGIOS FRUITS  EXPORT COMPANY  FROM GREECE

ΕΛΛΑΔΑ   Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑ / ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Τ.Κ. 58500

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ROBERT DIDA +30 6986 034 058

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +30 23810 88599

E-mail : fruitdida@gmail.com